สล็อตแตกง่าย การรวมตัวของผู้กลับมาสู่วงการกีฬาอีกครั้ง

สล็อตแตกง่าย การรวมตัวของผู้กลับมาสู่วงการกีฬาอีกครั้ง

โครงการของ PLAY International สล็อตแตกง่าย ในบุรุนดีตั้งเป้าที่จะใช้กีฬาเพื่อช่วยให้ผู้เดินทางกลับรวมตัวกลับเข้ามาในประเทศของตน โดยมุ่งเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถของเด็กผู้หญิงผ่านการเล่นกีฬา ส่วนที่สองเกี่ยวกับงานของ PLAY International กับประชากรผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย

11 ตุลาคมเป็นวันเด็กสากลของเด็กผู้หญิง ซึ่งเป็นวันเฉลิมฉลองความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือเด็กผู้หญิงและเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายเฉพาะและเอกพจน์ที่ผู้หญิงต้องเผชิญในทุกสังคม ภายในโลกแห่งกีฬาและการพัฒนา การขาดการรวมตัวของเด็กผู้หญิงเป็นปรากฏการณ์ที่สังเกตพบมาเป็นอย่างดีและได้ดึงเอากลไกหลายอย่าง รวมทั้ง

บรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและสังคมที่ลึกซึ้งที่ต้องถูกท้าทายและต่อสู้ดิ้นรน

PLAY International (PLAY) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนของฝรั่งเศสที่ทำงานในระดับนานาชาติในด้านกีฬาเพื่อการพัฒนา โดยมีความเชื่อมั่นอย่างแน่วแน่ว่ากีฬาเป็นเครื่องมือและแนวทางแก้ไขความท้าทายทางสังคม บทความนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ 2 ตอนเกี่ยวกับงานของ PLAY กับประชากรผู้พลัดถิ่นและผู้ลี้ภัย มีเป้าหมายเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความท้าทายและการแก้ปัญหาที่กีฬาอาจนำมาสู่กลุ่มที่เปราะบางโดยเฉพาะในประเทศบุรุนดีเข้าใจบริบท

แต่ละภูมิภาค ประเทศ กรม เทศบาลแตกต่างกัน ที่ PLAY การส่งมอบที่ประสบความสำเร็จของทุกโครงการขึ้นอยู่กับความเข้าใจในบริบทท้องถิ่นที่เราดำเนินการ สิ่งนี้สำคัญอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานกับหัวข้อที่ละเอียดอ่อนและกลุ่มเป้าหมาย เช่น ประชากรพลัดถิ่นบุรุนดีเป็นประเทศเล็กๆ ในแอฟริกาตะวันออกที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่ยากจนที่สุดในโลก เป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับสองในแอฟริกา โดยมีประชากรเกือบ 65% อาศัยอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยอยู่ในอันดับ 180 จาก 186 ประเทศในดัชนีการพัฒนามนุษย์

นับตั้งแต่ได้รับเอกราชในปี พ.ศ. 2505 ประเทศได้ผ่านวัฏจักรความขัดแย้งและความยากจนมาโดยตลอด คลื่นความรุนแรงต่อเนื่องและความไม่มั่นคงทางการเมืองทำให้ชาวบุรุนดีหลายแสนคนหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งแทนซาเนียและรวันดา เมื่อความสงบและความมั่นคงค่อยๆ กลับคืนมา บุรุนดีได้เห็นการเคลื่อนไหวของผู้เดินทางกลับจำนวนมากโดยมีผู้มาใหม่ประมาณ 1,500 คนในแต่ละสัปดาห์ในขบวนรถ UNHCR ในจังหวัดรูยิกิ มูยินกา มากัมบา กันคูโซ รูตานา และคิรุนโด

ความยากลำบากและความท้าทายร่วมกัน

การกลับคืนสู่จังหวัดต้นทางและการขาดการรวมกลุ่มและการรวมเข้าด้วยกันเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเสถียรภาพและความสมดุลภายในชุมชนเหล่านี้ การขาดบริการพื้นฐานทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่น้อยนิดเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดดินที่อุดมสมบูรณ์สำหรับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นและการพังทลายของความสามัคคีทางสังคมที่อ่อนแออยู่แล้ว

ภายใน 8 จังหวัดที่ระบุโดย PLAY และองค์กรพันธมิตร – CARE International, International Rescue Committee และศุภนิมิต – การจัดการกระแสการอพยพได้นำไปสู่ความขัดแย้งทางที่ดินที่เพิ่มขึ้นและความยากลำบากในการได้รับเอกสารสถานะทางแพ่ง ทำให้การเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานช้าลง .

นอกเหนือจากความท้าทายเหล่านี้แล้ว เด็กหญิงและสตรียังเปราะบางเป็นพิเศษ และมักจะจบลงด้วยการจ่ายราคา อันที่จริง มีการบันทึกไว้เป็นอย่างดีว่าผู้หญิงและเด็กผู้หญิงพลัดถิ่นมีความเสี่ยงสูงที่จะถูกกีดกันเนื่องจากการมีส่วนร่วมน้อยในชุมชนของพวกเขา ดังนั้น เนื่องจากโครงสร้างทางสังคมที่กัดเซาะ การขาดบริการป้องกันและบรรทัดฐานวัฒนธรรมปิตาธิปไตย เด็กหญิงและสตรีมักต้องเผชิญกับความรุนแรงทางเพศ (GBV) การล่วงละเมิด การปฏิเสธทรัพยากรและการศึกษาปัญหาทั้งหมดนี้ทวีความรุนแรงขึ้นจากวิกฤตโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบอย่างไม่สมส่วนกับผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ต้องพลัดถิ่น ดังนั้นกีฬาจะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาได้อย่างไร?

ความสำคัญของการรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากความสำเร็จในอดีตกับผู้ลี้ภัยและประชากรที่เดินทางกลับในคองโกในปี 2011 และทำงานร่วมกับผู้ลี้ภัยจากสภาพภูมิอากาศในบูจุมบูราในปี 2014 PLAY กำลังทำงานร่วมกับประชากรผู้พลัดถิ่นและที่เดินทางกลับในบุรุนดีโดยใช้กีฬาเพื่อลดความตึงเครียดทางสังคมและเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนโดยรวมและความยืดหยุ่นของบุรุนดี ประชากรเจ้าบ้านและพลัดถิ่น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั่วไปดังกล่าว การแก้ปัญหาต้องใช้แนวทางแบบองค์รวม การทำงานเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม ผู้ดำเนินการแต่ละคนให้ความเชี่ยวชาญในสาขาของตน การดำเนินการที่เน้นด้านกีฬาของ PLAY มีเป้าหมายเพื่อกำหนดเป้าหมายทั้งภาคที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรในชุมชน และโรงเรียนประถมศึกษา การสร้างระบบนิเวศของนักแสดงที่เปราะบางที่สุดอาจได้รับการสนับสนุนอย่างดีที่สุดจากเด็กและเด็กหญิงพลัดถิ่น สล็อตแตกง่าย